출석체크

닫기

내일 또 만나요~

[안내사항] 출석체크는 일 1회 참여 가능합니다.
마일리지는 출석 체크 즉시 지급됩니다.

[공통사항] 해당 이벤트는 당사의 사정에 따라 별도 고지없이 변경 또는 종료될 수 있습니다.

 • ETH/BTC 0.0% 0.0246082 BTC
 • NEEO/VND 0.0% 411.0 VND
 • EVIC/VND 0.0% 1474.0 VND
 • ETH/VND 0.0% 5900000.0 VND
 • BTC/VND 0.0% 270000000.0 VND

Hợp tác với thành viên trong hệ sinh thái tiền điện tử

 • Tích lũy điểm dặm <br />Hệ thống

  • Một phần lợi nhuận phí giao dịch
   Tính năng chia sẻ lợi nhuận theo tích lũy điểm dặm
  • Đảm bảo tính đa dạng của việc sử dụng tích lũy điểm dặm
   ( Flexible Pool, Fixed Pool,
   Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên Airdrop, v.v)
  • Nâng cấp thành viên VIP,
   Ưu đãi đặc biệt và Doanh thu bổ sung
 • Lãi suất <br />Hệ thống

  • Hoàn trả lại cho khách hàng một phần doanh thu phí giao dịch.
  • Chính sách lãi suất trả lãi ngay cả khi bạn chỉ đang giữ tiền mà không giao dịch.
  • Thanh toán chênh lệch tùy thuộc vào quy mô tài sản mà bạn đang nắm giữ.