Hỗ trợ khởi nghiệp (INCUBATING) của EXVINA là gì?
EXVINA INCUBATING

Là chương trình lựa chọn các dự án Blockchain có tính cạnh tranh cao thông qua việc phân tích và kiểm chứng khả năng kinh doanh một cách kỹ lưỡng, tài trợ đưa dự án ấy cùng đạt tới thành công.
Với mục đích hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Blockchain lành mạnh, đối tượng chính bao gồm các công ty Startup triển vọng, công ty Fintech và các công ty cần Reverse ICO.

Sự khác biệt của chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp của EXVINA

  1. 01Thủ tục xác minh thông qua sàn giao dịch và các cơ quan ban ngành bên ngoài
    (điều tra thị trường, thẩm định hồ sơ, điều tra thực tế, thẩm định giá trị kinh doanh, khả năng kỹ thuật, tính khả thi)
  2. 02Phát hành và niêm yết Incubating token về giá trị kinh doanh của dự án
  3. 03Sàn giao dịch chịu trách nhiệm trực tiếp về Incubating token (By-back và hủy)

So sánh với các phương thức tài trợ hiện có

Phân loại ICO CROWD FUNDING EXVINA ươm khởi nghiệp
Quy mô Medium Medium Small to Medium
Thời gian cấp vốn 3-6 months 1 months 1~2 Weeks
Trạng thái Token Yes No Yes
Vấn đề pháp lý Yes No No
Vốn chủ sở hữu No Yes Yes
Trách nhiệm đầu tư No Yes Yes (Thiêu hủy Buy-back)
Hiệu suất đầu tư Lãi suất chênh lệch của Token Vốn chủ sở hữu hoặc lợi tức đầu tư Chia sẻ lợi nhuận sàn giao dịch
Buy-back, hủy or Sự kiện Stock option của công ty

Token ICB là gì?

Là Token hỗ trợ chương trình "Hỗ trợ khởi nghiệp" (INCUBATING) của EXVINA.
Đây không phải là Token được sử dụng trực tiếp trong Hệ sinh thái dự án, nhưng nó liên quan trực tiếp đến sự thành công của việc kinh doanh dự án.
Nếu sau này dự án thành công (khi có doanh thu), ICB Token sẽ được thiêu hủy sau khi nhà kinh doanh dự án mua tất cả token đó.

Sơ đồ luồng Chương trình "Hỗ trợ khởi nghiệp" (INCUBATING)

Khởi nghiệp(Start-up) Tiếp nhận đơn đăng ký dự án INCUBATING Xét duyệtĐánh giá tính khả thi của các dự án khác nhau qua việc xem xét hồ sơ, gặp mặt và nhân lực tham gia, v.v Đánh giá sự tận tâm trong kinh doanh Đánh giá mô hình kinh doanh Tư vấn pháp luật Tư vấn tài chính Không được phê duyệt(이전으로) Được phê duyệt Thảo luận về dự án INCUBATINGQuy mô phát hành, tài sản thế chấp, v.v Phát hành Coin Thị trường Token INCUBATING A Coin B Coin Chuyển tiền đầu tư

  • * INCUBATING Coin chỉ có thể giao dịch trên các sàn giao dịch