• {{ 'currency.' + ticker.base_unit + '.name' | t }}

  {{ticker.base_unit | uppercase}} / {{ticker.quote_unit | uppercase}}
 • {{com_last}} {{ticker.quote_unit | uppercase}} {{lastPriceFiat(ticker.market, tickers_raw)}} VND

  Tỷ lệ thay đổi {{com_diff_price}} ({{ticker_ratio(ticker.open, ticker.last) }}%)

 • Giá cao nhất {{display_value(ticker.high, ticker.quote_unit_fixed)}}

  Khối lượng (24H) {{com_volume}}{{ticker.base_unit | uppercase}}

 • Giá thấp nhất {{display_value(ticker.low, ticker.quote_unit_fixed)}}

  TR. Volume (24H) {{com_trade_amount}}{{ticker.quote_unit | uppercase}}

Lệnh đang bán Giá Lệnh đang mua
Tổng số tiền còn lại
Lệnh đang bán Giá
Tổng số dư Bán
Giá Lệnh đang mua
Tổng số dư mua vào
매수 폼
 • Giá

  VND

 • Số lượng

  BTC

 • Tổng

  VND

Chọn đơn hàng chưa kí kết
Mã đơn hàng Thị trường Phân loại mua bán Giá Số Đang chờ
 • Chưa kí kết
 • Giao dịch
 • Giao dịch thị trường
 • Số dư
Thời điểm đặt hàng Thị trường Phân loại mua bán Giá order Số lượng Tổng Đang chờ Hủy
Thời gian Giá kí kết Khối lượng
 • TR. Volume

  Tỷ lệ thay đổi

 • Yêu thích
 • VND
 • BTC
 • Tiền
 • Giá cuối cùng
 • Tỷ lệ thay đổi