Trung tâm chăm sóc khách hàng

Hướng dẫn sử dụng

 • Hướng dẫn giao dịch
 • Hướng dẫn nạp/rút(gửi) tiền
 • 1. Các loại tiền kỹ thuật số cho phép Nạp/Rút

  - Loại tiền cho phép Nạp
  BTC, ETH, NEEO
  - Loại tiền cho phép Rút
  BTC, ETH, NEEO
 • 2. Hạn mức Nạp/ Rút mỗi ngày theo cấp độ

  Nếu bị nghi ngờ về hành vi giao dịch gian lận, việc nạp/rút tiền kỹ thuật số có thể sẽ bị giới hạn
  Phân loại Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3
  Xác minh E-Mail Xác minh 2FA
  (OTP)
  Đăng ký tài khoản Xác thực ID
  (KYC)
  Xác thực ID Không
  khả dụng
  Không
  khả dụng
  khả dụng Đang chuẩn bị
  Rút VND Không
  khả dụng
  Không
  khả dụng
  khả dụng Đang chuẩn bị
  Nạp tiền kỹ thuật số Không
  khả dụng
  khả dụng khả dụng Đang chuẩn bị
  Mua bán tiền kỹ thuật số Không
  khả dụng
  khả dụng khả dụng Đang chuẩn bị
  Giới hạn rút tiền
  (24h)
  VND - - 400,000,000 VND Đang chuẩn bị
  Tiền kỹ thuật số - 2BTC 2BTC Đang chuẩn bị
  ※ Giới hạn rút sẽ được khôi phục lại mỗi 24h sau khi lệnh rút diễn ra.
  ※ Tiền điện tử được quản lý dựa trên số tiền KRW chuyển đổi tại thời điểm rút tiền.
  ※ Dù đang ở cấp độ bảo mật nào, các khoảng rút trên 40,000,000 VND (0.2BTC) sẽ được tiến hành xử lý sau khi được người phụ trách kiểm tra.
  Ví dụ) Nếu một thành viên có chứng nhận bảo mật cấp 2 yêu cầu rút 400,000,000 VND (2BTC) trị giá theo VND và tiền điện tử sẽ được xử lý thông qua xác nhận của người phụ trách.
  ※ Nếu bị nghi ngờ về hành vi giao dịch gian lận, việc nạp/rút tiền kỹ thuật số có thể sẽ bị giới hạn.
  ※ Việc rút có thể được thực hiện sau 72 giờ tính từ thời điểm nạp tiền điện tử lần đầu.
  ※ Giới hạn rút có thể thay đổi theo chính sách của chúng tôi.
 • 3. Phí rút và số lượng rút tối thiểu

  Loại Phí rút Số lượng rút tối thiểu
  VND Đồng VND 10,000 VND 200,000 VND
  BTC Bitcoin 0.0005 BTC 0.001 BTC
  ETH Ethereum 0.01 ETH 0.025 ETH
  NEEO Neeo 30 NEEO 300 NEEO
  EVIC Evic 100 EVIC 1000 EVIC
  BCH BCH 0.033 BCH 0.067 BCH
  XRP XRP 50 XRP 100 XRP
  EOS EOS 3.333 EOS 6.667 EOS
  USDT USDT 10 USDT 20 USDT
  LTC LTC 0.2 LTC 0.4 LTC

  ※ Đối với phí rút VND, mức phí sẽ là 10,000 VND trở lên tuỳ thuộc chính sách ngân hàng.

 • 4. Phí Nạp và Rút (bao gồm thuế)

  · Phí rút đã bao gồm thuế VAT, được tính trên mỗi lần rút.
  · Đối với phí chuyển nội bộ, bạn chỉ trả một nửa phí so với phí chuyển khoản bên ngoài.
  · Khi có loại tiền điện tử mới được thêm, phí nạp và rút sẽ được cập nhật.
  · Miễn phí nạp.